Större skrift

Etter å ha vært i dialog med landets statsminister om faren for spredning av pest, valgte ledelsen i FLM å utsette den store feiringen på Betafo. Nyhetsoppslag i NRK og advarsler fra Norsk folkehelseinstitutt skapte også uro i ledelsen i Det Norske Misjonsselskap og blant dem som hadde meldt seg på jubelturer. Nøktern og saklig informasjon innhentet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Antananarivo og flott innsats fra Plussreiser, skapte imidlertid stor grad av ro i rekkene. Bare 10% av de påmeldte trakk seg fra turopplegget, og det ble derfor lagt til rette for en jubileumsmarkering for de norske gjestene på Antsirabe og Betafo helgen 27.-29. oktober. I tillegg stilte mange norske praksisstudenter og fastboende nordmenn opp på ulike arrangementer, slik at det tilsammen var omlag 150 norske tilstede. Dessuten deltok en gruppe med dansker, foruten representanter fra FLMs toppledelse og gassiske myndigheter.

Ettersom kirkens offisielle jubileumsfeiring var blitt utsatt, ble det en fokusforskyvning i det reviderte programmet. I stedet for å være tilstede på det planlagte kirkejubileet, ble det en feiring av 150 år med norsk-gassisk samarbeid, bare få dager etter at det hadde vært en større markering av britisk-gassiske relasjoner. 23. oktober var det nemlig 200 år siden vennskapstraktaten mellom Storbritannia og Madagaskar ble undertegnet, og prinsesse Anne ble tatt i mot av gassiske myndigheter med mye festivitas. Men også Norge var synlig i det offentlige rom, bare noen dager senere.

Midt på dagen den 26. oktober var det audiens hos president Hery Rajaonarimampianina for en norsk delegasjon med ambassadør Trine Skymoen i spissen. Her var norsk misjon og norsk-gassiske relasjoner viktige samtaletemaer, foruten at spesialutsending Arild Øyen meddelte at norske myndigheter ville gi 10 millioner Nok til pestbekjempelse. Senere samme dag arrangerte ministerråd Johan Meyer på den norske ambassadeseksjonen en offisiell mottakelse, hvor senatspresident, ambassadører, kirkeledere og andre inviterte ble inkludert i feiringen av 150 år med norsk-gassiske relasjoner.

Mange har vist strategisk tenkning og innsatsvilje med tanke på å etablere samarbeidskanaler mellom Norge og Madagaskar. I sin tale på kultur- og misjonsfesten 28. oktober poengterte FNs visegeneralsekretær Erik Solheim at en foran viktige avgjørelser ”ikke må tenke på hva som er lurt, men på hva som er riktig”. Som miljø- og bistandsminister sa han ja til å støtte økonomisk etableringen av Lovasoa kultur- og kompetansesenter på Antsirabe, mot de faglige rådene til embetsverket i UD og Norad. Driften på Lovasoa går nå med overskudd, og senteret betyr mye som møteplass mellom gassere og nordmenn.

Det var et variert og rikt program disse jubeldagene, hvor gassiske og norske aktører bygde bro over ulike kulturer. Under kyndig ledelse av Anders Rønningen ble det skapt en spennende og harmonisk blanding av forskjellige former for sang og musikk. Norske og gassiske musikere fant tonen på tvers av ulike tradisjoner, og militærkoret Lova formidlet som vanlig mye tro og glede.

I slutten av oktober var pesten på full retur. Allerede dagen etter den norsk-gassiske feiringen var avsluttet, ble det derfor bestemt at kirkejubileet skulle arrangeres 15.-17. desember.

Det ble en flott feiring også i desember. Landsstyreleder Helge Gaard representerte NMS. Madagaskars president Hery Rajaonarimampianina var med på søndagens festgudstjeneste.

Arild Bakke

Værvarsel

Antananarivo

Oslo

Valutakurs

NOK - MGA

MGA - NOK

Google kart